فلزیاب چیست

فلزیاب چیست

فلزیاب دستگاهی است که مناسب برای پیدا کردن اشیاء فلزی پنهان شده داخل زمین است و دارای انواع مختلفی میباشد که هرکدام با توجه به نوع کارایی عمق نفوذ در خاک، قابلیت بالانس دستی و اتوماتیک، کیفیت و کارایی ، دقت و ثبات و عملکرد دارای قیمت های متفاوتی میباشند. قیمت فلزیاب خارجی و داخلی فلزیاب

تبلیغات متنی