نقاشی نمای ساختمان به روش دسترسی با طناب

نقاشی نمای ساختمان به روش دسترسی با طناب

نقاشی نمای ساختمان به روش دسترسی با طناب یا "راپل" یکی از روش ‌های مدرن و مؤثر برای نقاشی نما و تعمیر نمای ساختمان ‌ها است. این روش به ویژه برای ساختمان ‌های بلند و مکان‌ هایی که دسترسی به آنها دشوار است، بسیار مناسب می ‌باشد. در زیر به برخی از مراحل و نکات کلیدی این روش اشاره می ‌کنیم.

تبلیغات متنی