شناخت گیاه بوقناق: خصوصیات و کاربردهای آن در بهداشت و درمان

شناخت گیاه بوقناق: خصوصیات و کاربردهای آن در بهداشت و درمان

گیاه بوقناق، با نام علمی Eryngium، یک گیاه علفی است که ساقه‌های مثلثی دارد و برگ‌های بزرگ و بلندی با نوک تیز دارد. ساقه‌های این گیاه با تارها و کرک‌های سفید و آبی رنگ پوشیده شده‌اند و سطح آن کاملاً با تارهای پنبه‌ای پوشیده است. گل‌های آن دارای رنگ‌های بنفش و آبی هستند و نمونه‌های